Friday, February 5, 2016

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Κατερίνα Καριζώνη

Η πόλη των αθώων

Μυθιστόρημα
O Κώστας Καζαν­τζό­γλου, πρό­σφυ­γας από την Ανα­το­λική Θράκη, εγκα­θί­στα­ται στα χρό­νια της Κατο­χής στη Θεσ­σα­λο­νίκη, σε μια πόλη στοι­χειω­μένη από την πείνα, τα τάγ­ματα ασφα­λείας, τις διώ­ξεις των αρι­στε­ρών και των Εβραίων. Εκεί ανοί­γει υπο­δη­μα­το­ποιείο και το μετα­τρέ­πει σύντομα σε γιάφκα της Αντί­στα­σης. Συνα­ντιέ­ται με τον φοι­τητή Άρη Ανα­γνω­στάκο και οργα­νώ­νουν μαζί τον πολι­τικό αγώνα τους. Παράλ­ληλα ο Άρης ερω­τεύ­ε­ται την Τασούλα, τη μεγάλη κόρη του Καζαν­τζό­γλου – έρω­τας που θα περά­σει μέσα από τις φλό­γες του πολέ­μου και θα δοκι­μα­στεί. Τον ίδιο καιρό στο Άγιο Όρος μια σκο­τεινή υπό­θεση εκτυ­λίσ­σε­ται. Μια απο­στολή των Ναζί ανα­ζη­τεί θησαυ­ρούς και ανά­μεσά τους το Άγιο Δισκο­πό­τηρο. Ο επι­κε­φα­λής της, όμως, βυζα­ντι­νο­λό­γος Φραντς Νταίλ­γκερ, εγκλω­βί­ζε­ται στον μυστη­ριώδη κόσμο του Άθωνα, καθώς έρχε­ται αντι­μέ­τω­πος με τον θρύλο των «αόρα­των ασκη­τών».
Η πόλη των αθώων βασί­ζε­ται σε ιστο­ρίες αλη­θι­νές, σε μαρ­τυ­ρίες που προ­έρ­χο­νται από τους τελευ­ταί­ους ζώντες αντι­στα­σια­κούς της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Ταξι­δεύ­ο­ντας στη σκο­τεινή ήπειρο της μνή­μης, ανα­δει­κνύει τον αγώνα των αφα­νών ανθρώ­πων που έγρα­ψαν τη νεό­τερη Ιστο­ρία. Ταυ­τό­χρονα φωτί­ζει από δια­φο­ρε­τι­κές γωνίες το σκληρό πρό­σωπο της δεκα­ε­τίας του ’40, αγγί­ζο­ντας και θέματα που παρα­μέ­νουν έως σήμερα ταμπού.

No comments: